Hans Silvius is in zijn fotografisch werk vooral geïnteresseerd in de wijze waarop fotografie de visuele werkelijk transformeert in fotografische afbeeldingen.

Hij maakt in zijn fotowerken met eenvoudige, teruggehouden elegantie de vervreemdende schoonheid verval in de natuur zichtbaar. Het accepteren van het verval, de veroudering en daarmee de onvolmaaktheid en een zekere mate van toeval spelen in de series Flora en Fauna een belangrijke rol.

De afgelopen jaren heeft hij voornamelijk gewerkt met het Wet Plate Collodion proces , een fotografisch procedé uit daterend uit 1850. Daarbij wordt een glas- of metaalplaat begoten met een collodion-oplossing en daarna lichtgevoelig gemaakt in een bad met zilvernitraat. Vervolgens wordt de nog natte plaat in de camera geplaatst, belicht en meteen ontwikkeld. Dit procedé is wat ruw en eenvoudig en brengt met zich mee dat er nooit volledige controle is op het resultaat en geeft vlekken, krassen en andere onvolkomenheden.

Het is juist de combinatie van precisie in camerapositie, compositie, scherpte en belichting enerzijds en de ruwheid van het fotografisch procedé anderzijds die de gekozen onderwerpen een nieuwe aanwezigheid en karakter geven en ze dramatisch versterken