“Mijn werk heeft als uitgangspunt altijd de (familie)foto. Niet zomaar iedere willekeurige foto, maar de onderliggende laag van een specifiek gekaderd beeld. Of eigenlijk dat wat eerder buiten het beeld valt. Steeds, door het gebruik van verschillende media, ontleed ik dat beeld en bevraag ik een ander facet van wat dit complexe vraagstuk behelst.Het werk omvat vele aspecten, maar de grootste is tijd. Tijd, geschiedenis maar ook het nu, spelen een grote rol in mijn werk, waar ik ook onvermijdelijk uit kom bij het begrip identiteit. Hoe verhalen en beelden uit het verleden ons vormen naar de manier waarop wij naar onszelf kijken bepalen. Een poëtische wijze van een onzegbaar antwoord visueel (re)construeren en daarbij het vastleggen van de tussenmomenten en restbeelden van (persoonlijke) identiteit en herinnering.”

 

“My work always contains a (family)picture, as a starting point. Not just every ordinairy picture, but the layer underneath from this specific frame. Or actually, what is outside of it. Everytime, by using a diverse kind of medium, I parse or decompose the image and inquire another aspect of what this complex issue contains.This work includes many aspects, but the biggest one is time. Time, history but also now, play a big part in my work, where I inevitably end up to the concept of identity. How stories and images from the past shape us and determine the way we look at ourselves. A poetic way of visually (re)contructing an annamable answer  and with that to note the moments inbetween and the remaining images of a (personal) identity and memory.”

www.anneliesgesquierre.com